RETWEETS
1
LIKES
1
REACH
33,320

Recent retweets

RT @Dangali67: @AnandaRamPoudel @bahunnaran @biratpathak कम्युनिस्टहरू शब्द जालले जनताको आँखामा धुलोले छेक्न माहिर छन।
33,207 followers     Nepal

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now