RETWEETS
2
LIKES
19
REACH
2,844

Recent retweets

RT @_botrepatil32: पडल्याने त्यांस विश्वामित्रासारिखे उपाशी मरू लागल्यामुळे कुत्र्याचे फरे खाण्याचा प्रसंग आणू नको. आपला खरेपणा पहाणा… https://t.co/RhoNvyVm08
418 followers     Pune
RT @_botrepatil32: पडल्याने त्यांस विश्वामित्रासारिखे उपाशी मरू लागल्यामुळे कुत्र्याचे फरे खाण्याचा प्रसंग आणू नको. आपला खरेपणा पहाणा… https://t.co/RhoNvyVm08
2,051 followers     Pune, India

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now