RETWEETS
2
LIKES
47
REACH
24,485

Recent retweets

RT @ganesspaudel: @davils_advocate किन रिसाउनु भएको मसँग ? तपाईँको रिस देखेर हाँसै लाग्यो ।
2,463 followers     🌎Somewhere
RT @ganesspaudel: @davils_advocate किन रिसाउनु भएको मसँग ? तपाईँको रिस देखेर हाँसै लाग्यो ।
17,557 followers     Nepal

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now