RETWEETS
1
LIKES
9
REACH
1,280

Recent retweets

RT @lokendraserpal6: सत्य कुरा यहि हो ! तर हामी गनगन गर्न पनि छोडदैनौ र मन र मत बदल्न पनि सक्दैनौ जब सम्म मन र मत बदल्दैनौ तब सम्म नेता… https://t.co/r3m4gLK9sn
23 followers    

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now