RETWEETS
9
LIKES
101
REACH
74,613

Recent retweets

RT @AdvYashomatiINC: क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या, क्रांतिवीरांगणा हौसाक्का पाटील यांचे आज निधन झाले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठे… https://t.co/AtD6MiLSXA
22 followers    
RT @AdvYashomatiINC: क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या, क्रांतिवीरांगणा हौसाक्का पाटील यांचे आज निधन झाले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठे… https://t.co/AtD6MiLSXA
4,146 followers     Nagpur, India
RT @AdvYashomatiINC: क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या, क्रांतिवीरांगणा हौसाक्का पाटील यांचे आज निधन झाले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठे… https://t.co/AtD6MiLSXA
775 followers    
RT @AdvYashomatiINC: क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या, क्रांतिवीरांगणा हौसाक्का पाटील यांचे आज निधन झाले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठे… https://t.co/AtD6MiLSXA
497 followers     Mumbai, Maharashtra
RT @AdvYashomatiINC: क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या, क्रांतिवीरांगणा हौसाक्का पाटील यांचे आज निधन झाले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठे… https://t.co/AtD6MiLSXA
3,779 followers     washim Maharashtra
RT @AdvYashomatiINC: क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या, क्रांतिवीरांगणा हौसाक्का पाटील यांचे आज निधन झाले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठे… https://t.co/AtD6MiLSXA
1,314 followers    
RT @AdvYashomatiINC: क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या, क्रांतिवीरांगणा हौसाक्का पाटील यांचे आज निधन झाले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठे… https://t.co/AtD6MiLSXA
2,197 followers     Amravati, India
RT @AdvYashomatiINC: क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या, क्रांतिवीरांगणा हौसाक्का पाटील यांचे आज निधन झाले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठे… https://t.co/AtD6MiLSXA
440 followers     मुलुंड पश्चिम, मुंबई
RT @AdvYashomatiINC: क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या कन्या, क्रांतिवीरांगणा हौसाक्का पाटील यांचे आज निधन झाले. वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठे… https://t.co/AtD6MiLSXA
1,526 followers     Kalamnuri, India

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now