RETWEETS
3
LIKES
14
REACH
19,067

Recent retweets

RT @masu4justice: पहिल्या,द्वितीय व तिसऱ्या वर्षाची परीक्षा फी परत करावी किंवा पुढील सत्रात समायोजित करावी व २०-२१ प्रवेश शुल्कामधे फ… https://t.co/1iW2BGTmq3
8 followers    
RT @masu4justice: पहिल्या,द्वितीय व तिसऱ्या वर्षाची परीक्षा फी परत करावी किंवा पुढील सत्रात समायोजित करावी व २०-२१ प्रवेश शुल्कामधे फ… https://t.co/1iW2BGTmq3
65 followers     Shankarpur, India
RT @masu4justice: पहिल्या,द्वितीय व तिसऱ्या वर्षाची परीक्षा फी परत करावी किंवा पुढील सत्रात समायोजित करावी व २०-२१ प्रवेश शुल्कामधे फ… https://t.co/1iW2BGTmq3
47 followers     Maharashtra, India

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now