RETWEETS
2
LIKES
9
REACH
18,380

Recent retweets

RT @gantemula2: @pre_dip कुनै बेला यो काड़्ग्रस भन्ने पार्तीका कार्यकरताहरूले यी दाजैको लाईन लाएर चाक हान्देको हुनु पर्छ।अनि यसरी… https://t.co/64UjPSwanC
11,044 followers     Nepal
RT @gantemula2: @pre_dip कुनै बेला यो काड़्ग्रस भन्ने पार्तीका कार्यकरताहरूले यी दाजैको लाईन लाएर चाक हान्देको हुनु पर्छ।अनि यसरी… https://t.co/64UjPSwanC
192 followers     Nepal

Try Retweet Rank premium insights for FREE

Sign Up Now